ЭЛЕКТРОНДЫҚ
КІТАПХАНА
Қ.ЖҰБАНОВ АТЫНДАҒЫ
АҚТӨБЕ ӨҢІРЛІК
УНИВЕРСИТЕТІ