ЭЛЕКТРОНДЫҚ
КІТАПХАНА
Қ.ЖҰБАНОВ АТЫНДАҒЫ
АҚТӨБЕ ӨҢІРЛІК
УНИВЕРСИТЕТІ

Ресурстар

Каталог: Филология ғылымдары
Тақырып: Жалпы тіл білімі
 • Сипаттамасы
 • Автор(лар)
 • Көру
 • Жүктеу
  • Қазақ сөздігі А-О
  • Құраст.: Н.Уəли, Ш.Құрманбайұлы, М.Малбақов, Р.Шойбеков жəне т.б.
  • Басылымдар: Алматы: «Дəуір» баспасы 2013 г.
  • Қазақ сөздігі О-Я
  • Құраст.: Н.Уəли, Ш.Құрманбайұлы, М.Малбақов, Р.Шойбеков жəне т.б.
  • Басылымдар: Алматы: «Дəуір» баспасы 2013 г.