• Ресурс: Қазақ тілі лексикологиясының ғылыми негіздері