ЭЛЕКТРОНДЫҚ
КІТАПХАНА
Қ.ЖҰБАНОВ АТЫНДАҒЫ
АҚТӨБЕ ӨҢІРЛІК
УНИВЕРСИТЕТІ

Ресурстар

Каталог: Экономика ғылымдары
Тақырып: Экономикалық теория
 • Сипаттамасы
 • Автор(лар)
 • Көру
 • Жүктеу
  • Макроэкономика
  • Доғалов А. Н., Досмағанбетов Н. С.
  • Басылымдар: Алматы: ЖШС РПБК «Дəуір» 2012 г.
  • Ақша, несие, банктер
  • Супугалиева Г.И., АсиловаА.С., Турлыбекова А.Ж., Калымбекова Ж.К
  • Басылымдар: Алматы: Қазақ университеті 2018 г.
  • Макроэкономика
  • Мұхамелиев Б.М. жане т.б. М
  • Басылымдар: Алматы: Қазақ университеті 2011 г.
  • Экономика
  • Янова В.В.
  • Басылымдар: М: Издательство «Экзамен» 2005 г.
  • Экономика
  • Столяров В.И.
  • Басылымдар: М.: Академия 2010 г.