• Resource: Қазақ тілі – шет тілі ретінде. Жалғастырушы деңгей.