• Resource: Қазақ терминологиясы: зерттеулер, оқулық, сөздік, библиография