• Resource: Оқу-әдістемелік кешен YIASC 4304 «Шетел тілін арнайы мақсатта оқыту С2» пәні бойынша