• Resource: Оқу-әдістемелік кешен ShT 2217 «Шетел тілі» (І курс, 3 ж) пәні бойынша 050119 – «Шетел тілі: екі шетел тілдері» (ағылшын және неміс тілдері) мамындығына арналған