• Resource: Оқу-әдістемелік кешен ShT 1103 «Шетел тілі» (І курс) пәні бойынша