• Resource: Оқу-әдістемелік кешен GZN3220 «Ғылыми зерттеу негіздері» пәні бойынша «050119- шетел тілі: екі шетел тілі» мамындығына арналған