• Resource: Оқу-әдістемелік кешен «050119- шетел тілі: екі шетел тілі» мамындығы ShTSITK 308 «Шетел тілдері сабақтарында инновациялық технологияларды қолдану»